Pexeso v Modlanech a koncert v Litoměřicích

15.02.2015 20:11

Na obou místech, která jsme v druhém únorovém týdnu navštívili, jsme strávili s našimi posluchači moc příjemné chvíle. V MŠ Modlanská rolnička  se do našeho Pexesa s písničkami a hudebními nástroji zapojily děti od úplně nejmenších až po předškoláky, družstvo děvčat  zvítězilo těsně o 1 bod nad chlapci, ti ale nemuseli být smutní, za odvahu a chuť soutěžit byli i oni odměněni drobným dárkem. Paním učitelkám patří naše poklona, je vidět,  že v Modlanské rolničce zpívají a muzicírují rádi a často. Obrázky z vystoupení naleznete zde.

Na páteční dopolene se naším útočištěm stala vstupní hala litoměřické ZŠ U Stadionu vkusně, za pomoci opony, upravená na koncertní síň.  A jako v opravdové koncertní síni jsme se cítili i během vystoupení, díky výbornému a pozornému publiku. Vážíme si také všech pochval a povzbudivých slov, kterých se nám dostalo od paní učitelek, utvrzuje nás to v tom, že naše koncertování pro mladé posluchače má smysl...

Kontakt

SoliDeo školám Kamila Rejmanová

777 669 334
solideo@seznam.cz